LV
RU
Latvijas aptieka interneta lapas lietošanas noteikumi


Mājas lapas izmantošanu regulē sekojoši noteikumi un nosacījumi. Mājas lapas izmantojums jebkādā veidā ietver jūsu atzinumu, ka esat izlasījuši šos noteikumus un nosacījumus, apņematies tiem sekot un uzskatāt tos par saistošiem. SIA Latvijas Aptieka patur tiesības mainīt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Tāpēc ik reizi, kad izmantojat šo mājas lapu, lūdzam rūpīgi izlasīt šos noteikumus un nosacījumus. Jūs vienojaties ar SIA Latvijas Aptieka, ka jebkurš strīds, kas var rasties sakarā ar šīs mājas lapas izmantošanu, tiks risināts saskaņā ar LR likumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visu mājas lapas saturu regulē autortiesības, preču zīmju turēšanas tiesības un dažādas licences, kas atrodas pie SIA Latvijas Aptieka vai trešajām pusēm. Tiek rezervētas arī visas tās tiesības, kas šajā dokumentā nav tieši nosauktas. Šīs mājas lapas satura vai tā daļas izmantošana kopējot, publicējot, izplatot, pārsūtot, pārveidojot, glabājot vai apstrādājot to bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar SIA Latvijas Aptieka, ir aizliegta. Tomēr jūs drīkstat izmantot, drukāt, pārsūtīt un īslaicīgi uzglabāt jebkurus šīs mājas lapas materiālus savām personiskām vajadzībām. SIA Latvijas Aptieka pilnībā patur nosaukuma un intelektuālā īpašuma tiesības uz visu to saturu, ko jūs kopējat, lejuplādējat vai izdrukājat no šīs mājas lapas. Elektronisku saišu veidošana ar šo mājas lapu, bez iepriekšējas nepārprotamas rakstiskas saskaņošanas ar SIA Latvijas Aptieka, ir aizliegta.

Atruna

Šī mājas lapa ir izveidota tikai un vienīgi vispārīgas informācijas nolūkos. Ja apmeklējat šo lapu, tad darāt to pēc savas brīvas gribas un iniciatīvas, un esat atbildīgi, lai tas notiek saskaņā ar LR likumiem. Mājas lapas materiāli, informācija un saites ir saprotamas tādā formā, kā tās ir redzamas, un neietver nekādus piedāvājumus, juridiskus ieteikumus vai citus profesionālus padomus. Saistībā ar informāciju šajā mājas lapā, SIA Latvijas Aptieka nepiedāvā neko, kas būtu saprotams, traktējams vai secināms kā pārstāvniecība vai garantijas, t.sk. norādījumi vai garantijas, ka šī mājas lapa un tās saturs ir pieejams, precīzs, savlaicīgs un pilnīgs. SIA Latvijas Aptieka neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties no šīs mājas lapas vai tās satura lietošanas. Ja pastāvošā likumdošana nepieļauj iepriekš minēto atbildības samazināšanu, tad SIA Latvijas Aptieka atbildības līmenis tiks maksimāli ierobežots, cik vien to pieļauj pastāvošā likumdošana. Šis ierobežojums ir spēkā arī attiecībās ar lapai piesaistīto trešo pušu mājas lapām un to saturu. Tāpēc, pirms izmantojat jebkuru no šīs mājas lapas sadaļām, izlasiet to lietošanas nosacījumus un noteikumus.

НОВЫЙ ПРОДУКТ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сергей Лукьяненко:
Здравствуйте! Извините,можно ли в Риге купить препарат МАЙФОРТИК. (MYFORTIC) Спасибо!
Др. Агнесе Портная - дерматолог
Это рецептурный медикамент Вы можете купить в сети аптек "Latvijas aptieka" по предявлению рецепта врача. 
Ваша "Latvijas aptieka"